Parcellakő elhelyezése a Sümegi temetőben

Információs parcellakövekkel jelöli meg a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) az ország azon temetőit, amelyekben a Nemzeti Sírkert részeként védett sírok találhatók. Szeptember 13-án Sümegen folytatta a tavasszal megkezdett rendezvénysorozatot, parcellakövek elhelyezésével, amelyen a MATASZ képviseletében vettem részt. Ezen kövek elhelyezésével a nemzeti emlékezet és emlékezés fenntartása a kitűzött cél.

Emlékezés azokra az állampolgárokra, akik munkásságukkal, életükkel, tudásukkal példaértékűt tettek hazánkért, Magyarországért. Ez egyben azt is szolgálja, hogy a jellel ellátott temetőkben, emlékhelyeken az odalátogató polgárok tájékozódhassanak, az ott nyugvó nagyságokról, egykori nagyszerű polgártársainkról.

Végh László polgármester megköszönte, hogy a NÖRI ebben az évben gondolt Sümeg városára, ahol öt védett sír található. Itt emlékezhetünk Kisfaludy Sándorra a költő és múzsájára, Szegedy Rózára, valamint Kisfaludy Móric honvédezredes, dandárparancsnokra az 1848-as katonatisztre, dr. Felletár Emilre gyógyszerészre, az Országos Bírósági Vegyészeti Intézet alapító első főigazgatójára és Bozó Pálra szintén 1848-as katonatisztre.

Móczár Gábor a NÖRI főigazgatója beszédében kihangsúlyozta, hogy „Ők azok, akik mindannyiunknak példát adhatnak. Példát hősiességből, példát hazaszeretetből, példát elhivatottságból, példát kitartásból és példát szakmai alázatból. Olyan személyek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy mi, magyarok, itt a Kárpát-medencében ezer éve megmaradhassunk és gyökereinket egyre mélyebbre ereszthessük. Olyan személyek, akik a múltban elért eredményeikkel irányt mutatnak nekünk a jövőre is. Ilyen személyek nyugszanak itt, Sümegen is.”
 
Az ünnepi alkalomból Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős miniszter, beszédében a nemzeti megemlékezés és emlékezet, a példaadás kiemelt jelentőségéről szólt. Utalt rá, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy évről évre essenek ki emlékezetünkből emberek és elfelejtsük őket. Kiváló személyek tűnhetnek el a nemzeti emlékezet életéből, amelyben szomorú az eltűnés ténye, de még szomorúbb, hogy ők már nem tudnak példát mutatni nekünk és a most felnövekvő generációknak. Kötelességünk, hogy tisztelegjünk életútjuk előtt, emlékezzünk rájuk és merítsünk erényükből példát, kegyelettel emlékezzünk rájuk.

Az ünnepség végén közösen átadták a parcellakövet Sümeg városának és a nagyközönségnek.

Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezds. elnök
MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete
foto: SJSJ