Programegyeztetés a Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesülettel

A MATASZ Pest Megyei Szervezete programjai megvalósításában fontos szerepet töltenek be a Magyar Tartalékosok Szövetségébe felvételt nyert tagegyesületek. A megyei szervezet speciális helyzetéből adódóan jelenleg még ugyanis nem rendelkezik sem azokkal az eszközökkel, vagy anyagokkal, amelyek egy-egy honvédelmi, sport, vagy családi nap megrendezéséhez elengedhetetlenek, és természetesen ezen eszközök és anyagok szakszerű működtetéséhez, kezeléséhez szükséges képzett személyzettel sem. A probléma áthidalása érdekében ezért aztán a megyei szervezet a MATASZ tagszervezeteit, egyesületit és együttműködő partnereit kéri fel a programok néhány fontos bemutatója, részfeladata szakszerű ellátására. Nem történhet ez másként a 2020-as évben sem, ezért a Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület elnökével Tóth Sebestyén ny. százados úrral február 16-án áttekintettük a 2020-as évben közösen megvalósítandó feladatokat.

 A programok között számos, már hagyományosnak mondható eseményre kerül majd sor, mint például az „Egy nap a honvédelemért” elnevezésű pest-megyei honvédelmi napok, de számos új elemmel is gazdagodik az ez évi feladatterv. Az egyeztetés már évek óta fontos része a tervezési időszaknak, mivel csak így megoldható, hogy a tervezet napokon ne legyen semmilyen ütközés, és az előkészítő munkára is mindenkinek legyen elegendő ideje. Az eddigi terveink szerint a honvéd egyesület bemutatóival és a közösségi étkeztetés ellátásához szükséges „gulyás ágyú” biztosításával, a szükséges anyagi kondíciók megléte esetén várhatóan részt tud majd venni a honvédelmi napi rendezvényeken, és több családi és sportnapon is, így a sikeres együttműködésnek az idei évben sem lehet egyik fél részéről sem semmi akadálya.

Szöveg: Bíró Sándor ny. r. ezredes

Fotó: Kasza Krisztina