Síremlék avatás Várpalotán, az Alsóvárosi Temetőben

Katonai tiszteletadás mellett avatták fel a napokban vitéz Aradivári György síremlékét Várpalotán, az Alsóvárosi Temetőben. A magyar császári és királyi őrmester első világháborús katonaként a déli, a nyugati és a keleti hadszintéren is harcolt. A frontokon tanúsított hősies helytállása 12 esetben részesült magas rangú kitüntetésben.

Többéves szervezőmunka eredményeként, közadakozásból sikerült felújítani a hosszú évtizedeken át, rossz állapotban lévő, elhanyagolt síremléket. Sírja több mint 50 évig elhagyatott állapotban volt, melyet most, felújított állapotában szenteltek és avattak fel. A Magyar Honvédség Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat képviseletében Oláh Emil ezredes áldotta meg a síremléket. Elmondta, Aradivári György 1886-ban született a Győr-Moson-Sopron megyei Öttevényben. 1907-ben vonult be a császári és magyar királyi 61. gyalogezredbe. Gyalogezredét 1914 szeptemberében irányították a balkáni frontra. Az ezred 1914 és 1915 között a déli hadszintéren harcolt, ahol az ifjú magyar katona nap mint nap bizonyította rátermettségét. 1915-ben legénységi 2.osztályú vitézségi éremmel tűntették ki. A szerb fronton, keleten is bizonyította hősies helytállását, amiért Szurmay Sándor tábornok, a hadtest parancsnoka a legénységi I. osztályú vitézségi éremmel tüntette ki. A későbbiekben az olasz fronton harcolt tovább. Sebesülési érmet, Károly csapatkereszt kitüntetést és Bronz Vitézségi Érmet is kap bátor harci cselekményeiért. A híres isonzói csatában, a véres ütközetben tanúsított hősies küzdelme elismeréséül a monarchia hadtest parancsnoka, legénységi Arany Vitézségi Éremmel jutalmazza és a német hadsereg tábornoka is kitünteti a Német Harcos Emlékéremmel. A nagy háborút követően harctéri tapasztalatait felhasználták a magyar királyi hadsereg fejlesztéséhez. Vitéz Aradivári György példamutató hazaszeretete és hősies vitézsége ma is példa lehet minden magyar férfi számára. A megemlékezésen részt vett a várpalotai Faller Jenő Szakiskola kadét osztálya, a Gábor Áron Nyugdíjas Klub több tagja, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző központ képviselői, a jogfolytonos Vitézirend tagjai.

A megemlékezés koszorúzással zárult. Várpalota Város Önkormányzata nevében Katona Csaba alpolgármester helyezte el a tisztelet virágait a síremléknél. A Magyar Tartalékosok Fejér Megyei Szervezete nevében Szabóné Lepsényi Klára és Balog Tamás helyezett el koszorút. A kadétok díszőrséget álltak és egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket.