Szabó Zoltán t. hadnagy

Szabó Zoltán
tartalékos hadnagy, c. egyetemi docens
Baranya vármegyei MATASZ elnöke

Végzettségei: általános agrármérnök, okleveles közgazda, mérnöktanár

Foglalkozás: középiskolai igazgató

MATASZ-on belüli tevékenysége:

  • Részt vett a ma is működő Baranya megyei MATASZ-szervezet létrehozásában.
  • Aktív szerepet vállalt a hazafias- és honvédelmi nevelésű iskolai program kidolgozásában és bevezetésében. Az ehhez kapcsolódó versenyek és egyéb programok megszervezésében, lebonyolításában, a feltételek biztosításában kiemelt szerepet vállal.
  • Rendszeresen vesz részt hazai- és külföldi I. és II. világháború hősi halottainak megemlékezési ünnepségein, koszorúzásain.

Fő célkitűzéseinek tekinti:

  • A megye fiatal felnőtteinek minél szélesebb körben történő bevonását a haza védelmére való felkészítésben, különös tekintettel az önkéntes területvédelmi tartalékos zászlóalj taglétszámának bővítésének elősegítése és az egyetemi századdal való kapcsolat elmélyítésére.
  • A Dél-Dunántúli MATASZ szervezetek (Baranya-, Somogy-, Tolna-, Zala megyei szervezetek) együttműködésének elmélyítését.
  • Nemzetközi együttműködésben horvátországi, hasonló szervezettel történő kapcsolat kialakítását és elmélyítését.
  • Hagyományőrző, katonai jellegű táborozás szervezését általános iskolai tanulók részére abból a célból, hogy ezen korosztály minél fiatalabb életkorban megismerje, elfogadja és megszeresse a katonai- és honvédelmi tevékenységekkel járó feladatokat.