Széles Ernő

Széles Ernő ny. dandártábornok

 

A középiskolát követően a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán szerezte diplomáját 1971-ben.

Tanulmányai során több hazai és külföldi, valamint NATO tanintézeti jellegű másodképzésen vett részt, utolsó tanulmányát az USA Nemzetvédelmi Egyetemén, Washingtonban végezte el 1996-1997-ben.

Angol, orosz felsőfokú és német középfokú nyelvvizsgával valamint norvég alapfokú beszédkészséggel rendelkezik.

Első katona tiszti rendfokozata, beosztása: hadnagy, felderítő csoport parancsnok, felderítő zászlóalj kötelékében 1971-től. Aktív katonai pályafutása során a honvédség különböző szintű parancsnokságain, a Honvéd Vezérkarnál, a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatalánál, a Honvédelmi Minisztériumban töltött be hazai és külszolgálati beosztásokat, látott el katonadiplomáciai tevékenységet. Részt vett az első amerikai-magyar Békepartnerségi szellemű gyakorlatot is magába foglaló „ELOQUENT NUGGET” elnevezésű nemzetközi hadijátékon az USA-ban 1995-ben.

A Honvédelmi Minisztériumban 2005-ben, az aktív katonai szolgálat felső korhatárát elérve, a nemzetközi együttműködési területért felelős főosztályvezetői beosztásból került nyugállományba, tábornoki rendfokozatban.

Aktív pályafutása során több magas szintű kitüntetésben és elismerésben részesült.

Nős, két felnőtt korú gyermeke és két unokája van.

Nyugállományba kerülését követően több gazdasági vállalkozásban vett részt, jelenleg ügyvezető-igazgató.

Civil-társadalmi szervezetnek, a Magyar Tartalékosok Szövetségének tagja 2005 óta. Vezetésével szervezték át 2006-ban a korábbi Veterán Tagozatot és hozták létre a MATASZ Missziós Tagozatát, melynek 2016-ig volt elnöke. 2015-ben a MATASZ Nemzetközi Kapcsolatok Munkacsoport vezetésével bízták meg, mely tisztséget 2016-ig látta el.

2016-ban a MATASZ elnökévé választották.

Más társadalmi szervezet, így a 2006. évben létrehozott Felderítők Társasága Egyesület alapítói közé tartozik, az Egyesület létrehozása óta az elnökség tagja, a Polgári – Katonai Kapcsolatok Szekció vezetője.

Közéleti, gazdasági, társadalmi tevékenységéért 2006-tól az alábbi elismerésekben részesült: Magyar fringia/szablya, makett – 2006. HM, 1848/49-es ágyú, makett – 2007. HM, Magyar öltözetű tábornok teljes díszegyenruhában 1849-1918, viselettörténeti kisszobor – 2008. HVKF, MK KFH Jubileumi Emlékérem arany fokozata – 2008. MK KFH főigazgató, Honvédségért Dísz-plakett ­– 2009. VKF., MATASZ plakett – 2010., GAMING I. Göd Emlékplakett – 2011. Gaminger Initiative, MATASZ Jubileumi Arany Emlékplakett – 2011, MATASZ olasz Alpesi csoportjának tiszteletbeli tagja 2012., Honvédelemért Kitüntető Cím II. osztály – 2013. HM, Német Tartalékos Szövetség Bajorországi Szervezetének 341. számú Emlékérme – 2014., Magyar Gazdaságért Díj – 2015. NGM., MK KNBSZ emléktárgy – 2016. MK KNBSZ főigazgató. – Honvédelemért Kitüntető Cím I. osztály – 2017. HM, Német Tartalékos Szövetség Bajorországi Szervezetének 416. számú Emlékérme – 2017. MH Altiszti Akadémia 068. számú Emlékérme – 2017. MH AA parancsnok., 56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykereszt – 2017.,  Honor Cross /Becsület Keresztje/  Gaminger Initiative. – 2018., Magyar Érdemrend Lovagkeresztje – 2018. Köztársasági elnök, MK KNBSZ emléktárgy – 2019. KNBSZ főigazgató., 56-os Hűség a Hazához Lovagkereszt, – 2019., Peace Commemoration Medal /Béke Emlékérem/ – 2019. UN SPIA,.