Tagozatok

Tagozatok elnökei

 • Egészségügyi Tagozat:

Prof. Dr Gál János

Bővebben
E-mailcím:

Életrajz: Prof Dr. Gál János

 • Hagyományőrző Tagozat:

Jásdi Balázs

Bővebben
E-mailcím: hagyomanytag@matasz.com

Életrajz: Jásdi Balázs

 • Hajós Tagozat:

Vörös Jolanda ny. kormánytisztviselő

Bővebben

Bemutatkozás

E-mailcím: vorosjolanda@gmail.com

 • Missziós Tagozat:

Fekete János

Bővebben
E-mailcím: missziostag@matasz.com

Életrajz: Fekete János ny. ezredes

 • Női Tagozat

Szokol Diána

Bővebben
E-mailcím: szokol.diana@hmei.hu

Életrajz: Szokol Diána

 • Repülős és Ejtőernyős Tagozat (RET)

Bővebben
E-mailcím: –

 • Sport Tagozat

Veress Vilmos

Bővebben
E-mailcím: sportifitag@matasz.com

Életrajz: Veress Vilmos

Tagozati Szervezetek saját honlap oldalai:

A linkelhető oldalak tartalmáért, megjelenítési formáiért minden felelősség a MATASZ illetékes tagozat elnökét illeti.

Hagyományőrző tagozat

MATASZ Hagyományőrző tagozat videói: https://www.youtube.com/channel/UCFMa3gLTmueLQLPUhEQNJiQ/


Missziós tagozat

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT HELYE, SZEREPE ÉS CÉLJAI

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT HELYE

A külföldi szolgálatot teljesítés során tapasztalatot szerzett hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos (műveleti, védelmi), nyugállományú, köztisztviselő és közalkalmazott állomány, valamint polgári személyek körében, illetve a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Köztársaság szervei és szolgálatai részéről igényként merült fel egy szakirányú fórum létrehozása. Ezen a fórumon valósulna meg a külszolgálattal kapcsolatban felmerülő általános és sajátságos feladatok felkészülési és végrehajtási tapasztalatinak gyűjtése, a szerzett ismeretek rendszerezett feldolgozása és egyben mindezek felhasználása, továbbadása. Az önkéntes alapon létrejött fórum a MATASZ szervezett keretei között működjön fórum tagozati formában, Missziós Tagozat elnevezéssel.

A Tagozat önkéntes alapon szerveződik. Tevékenységében nem helyettesíti, hanem szorosan támogatja az állami hivatalos szervezetek, a már megalakult társadalmi szervezetek vonatkozó munkáját.

A Tartalékos Tisztek Nemzetközi Szövetsége (CIOR) és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) egyik fő célkitűzése a szövetségek és a közvélemény közötti kapcsolatok javítása, fejlesztése. A társadalmi kapcsolat hangsúlyossá vált, melynek minden szinten jelen kell lennie a Tagozat munkájában.

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT SZEREPE

A KÜLFÖLDI szolgálatot teljesített személyek értékes tapasztalatainak gyűjtése, elemzése és hasznosítása, valamint ezen személyek és családjaik érdekeinek igény-szerinti képviselete érdekében a MATASZ azonos érdeklődésű tagjai az Alapszabály 10. § (3) bekezdése alapján hozták létre és működtetik a MATASZ Missziós Tagozatát.

A MATASZ MISSZIÓS TAGOZAT CÉLJAI

 • hivatalos fórumot biztosítani a külföldi szolgálatot teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos (műveleti, védelmi), nyugállományú, köztisztviselő és közalkalmazott állomány, valamint polgári személyek részére, hogy szolgálatuk során szerzett jártasságaikat, tapasztalataikat egymással, valamint az érdeklődőkkel megoszthassák;
 • az összegyűlt tapasztalatok, dokumentumok, fényképek stb. gyűjtése összeállítása, elemzése;
 • az összerendezett tapasztalatok, dokumentumok, fényképek széles körű hasznosíthatóságának megteremtése (a külföldi szolgálatra történő felkészítésen való alkalmazástól az oktatási intézményekbeni tanításán keresztül, a széleskörű társadalmi népszerűsítéséig);
 • a Tagozat a megyei szervezetek azonos érdeklődésű tagságát is összefogja, szervezett kereteinek (Régiók) kiépítésére igény szerint valósul meg;
 • a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség nemzetközi feladatainak ismertetése, népszerűsítése, ezáltal a MH toborzási célkitűzéseinek támogatása (tájékoztató és népszerűsítő anyagok, előadások kidolgozásán és tartásán, mobil kiállítások összeállításán és egyéb munkaformákon keresztül stb.);
 • a külföldi szolgálatot teljesített/teljesítő katonák és családtagjai érdekeinek képviselete (tanácsadás, támogatás, segítségnyújtás stb.);
 • a MATASZ más szervezeteivel szoros együttműködésben hozzájárulni a MATASZ éves terveiben rögzített feladatainak teljesítéséhez;
 • a MATASZ Tagozataként értékes együttműködés megvalósítása a megfelelő magyar és nemzetközi szervezetekkel;
 • részvétel a külföldi szolgálati feltételek törvényi kidolgozásában, korszerűsítésében közelítve az osztrák, illetve skandináv országok szabályozásaihoz;
 • felvenni a kapcsolatot azon országok nagykövetségeivel, ahol missziók voltak (Angola, Mozambik, Kuvait, Nyugat-Szahara, Grúzia stb.), vagy jelenleg is vannak.

Női tagozat

Fő feladatunknak tekintjük a MATASZ Egyesületi Alapszabályával összhangban a Magyar Honvédség tartalékos állománya női tagjainak,
a honvédség kötelékében szolgáló férfiak párjainak,  illetve a civil életben tevékenykedő, de a honvédelem ügyét támogatni kívánó nők összefogását. 

A tagok érdekeinek képviseletét a közös programok megszervezését, megtartását, természetesen nem csak nőknek!


Sport Tagozat