Tartalékos katonák ünnepe

Október 4-e, a Tartalékos Honvédek Napja alkalmából tartottak katonák és civilek ünnepi állománygyűlést csütörtökön a Veszprém Városi Művelődési Központban.

A megjelenteket Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének elnöke köszöntötte. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Tartalékos Honvédek Napjáról 2014-óta országosan Szentendrén szoktak megemlékezni. 1848. október 4-e Kossuth Szegen elmondott toborzó beszédének napja, amelyet követően a polgárok százával álltak be a honvédseregekbe. Az idei évben az országos vezetés úgy döntött a pandémia helyzet miatt nem tartank központi ünnepséget és kérték a helyi szervezeteket a kis létszámú ünnepségek megtartására.

Simon ezredes a megyei egyesülettel kapcsolatban kiemelte, hogy az egyesületnél feladatot vállaló tartalékos katonák nagyon fontosnak tartják a fiatalok honvédelmi oktatását, valamint a katonai hagyományok ápolását. A közel öt éves tevékenységük nagyon fogadó kész partnerekre találtak a környező iskolák igazgatóinál és a Veszprémben települt katonai szervezetek parancsnokainál.

Az ünnepség első részében ismertetésre került a honvédelmi miniszter, valamint a honvédség parancsnokának a közös levele, amit a Tartalékos Honvédek Napja alkalmából írtak az érintetteknek, a tartalékos katonáknak. A köszöntő levélben hangsúlyozták:

„Különösen fontos ez napjainkban, amikor a hirtelen megváltozott külső körülmények között is tartalékos katonáink példásan helytállnak és végzik felelősségteljes munkájukat, vagy teljesítenek tényleges szolgálatot. Mind közül ki kell emeljük a COVID-19 vírus elleni védekezés, illetve a Magyar Honvédség határvédelmi feladataiban történő részvételt.

A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló modernizáció a tartalékos szolgálatot is új megvilágításba helyezi. Tartalékosainkat világszínvonalú eszközök használatára képezzük ki, melyről számot is adhatnak az Ohioi Nemzeti Gárdával közös gyakorlaton, de a Magyar Honvédség békeműveleti feladataiban is fokozódik a részvételük.”

A köszöntő levél ismertetését követően Demeter Ferenc nyá. alezredes alelnök mondott ünnepi beszédet. Beszédében a tartalékos szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra, hogy a történelmünk legfőbb tanulsága az, hogy a felkészületlenül ért támadások mindig jelentő emberi és anyagi veszteségeket okoztak a hazának. Okulni kell a történelmünkből és ki kell használni a meglévő szellemi kapacitásokat arra, hogy már a fiataloknál el kell kezdeni a hon védelmére történő felkészítést.

Az ünnepség második részében elismerések átadására került sor. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Arany kitüntetését kapta Zentai László ezredes, aki a radar ezred parancsnokaként sokat segítette az egyesület munkáját.

Ezüst kitüntetést kapott Soós Gyula őrnagy MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 3. számú Toborzó és Érdekképviseleti Központ parancsnoka. Bronz kitüntetést hatan kaptak, többek között Huszár Péter alezredes, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Védelmi Bizottság Titkársága, titkára,

 

A kitüntetettek mellett több fiatal kapott könyvet és emléklapot az Apród Programban mutatott kiváló teljesítményükért.

 

Az ünnepség befejező részében a jelen lévő tartalékos katonákat Berec Zoltán dandártábornok, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tartalékos katonák eddig is fontos feladatot láttak el, de a Zrínyi 2026 program keretében a újabb minőségi feladatokat kell felvállalniuk. A hivatásos állománynak a technikai fejlesztések miatt, jelentős leterheltségei lesznek, ezért az egyéb dolgokból kell a tartalékosoknak átvállalniuk plusz feladatokat. A tábornok az örömét fejezte ki annak, hogy egyesület az Apród program kapcsán részt vállal a fiatalok honvédelmi oktatásában. Fontosnak tartja azt, hogy a katonák szervezett keretek között foglalkozzanak a gyerekekkel. Jó azért, mert fegyelemre és a haza védelmére neveli a fiatalokat és csak remélni lehet azt, hogy ezek a gyerekek később hivatásszerűen is felvállalják a katonai szolgálatot.

 

A tartalékosok ünnepe a szózat hangjaival zárult.

Forrás és kép: Demeter Ferenc nyugállományú alezredes, alelnök