Tisztújítás Csongrád-Csanád megyében

Tisztújítás volt a MATASZ Csongrád-Csanád megyei Szervezeténél

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Elnöksége, – tavaly, a járványhelyzet miatt – elhalasztotta éves tisztújító taggyűlését, amit ez évben 2021. szeptember 03-án pótlólag tartott meg. A tisztújító taggyűlés, megújította a MATASZ Csongrád-Csanád megyei vezetését: új elnököt, elnökhelyettest, alelnököt, elnökségi tagot, titkárt, külügyi és ifjúsági-hagyományőrző referenseket választott.

A tisztújító taggyűlést Dávid István ny. mérnök alezredes, leköszönő megyei elnök üdvözölte, megköszönve a megye leköszönő vezetőinek a most záruló négy éves ciklus alatt, és különösen annak végén, a járvány idején tanúsított együttműködést, kiemelve, hogy a megyei szervezet a nehéz körülmények között sem lassította tevékenységét, sokszor rövid határidővel végezte munkáját.

A szavazást követően, a Szavazatszámláló Bizottság bejelentette a szavazás végeztével, hogy a 16 leadott szavazatból 15 volt érvényes és egy darab szavazat volt érvénytelen. A leadott szavazatok alapján, megválasztásra került:
Dávid István megyei elnökké, 10 igen és 6 nem szavazattal,
Csorba József megyei elnökhelyettessé, 9 érvényes igen és 6 nem, illetve 1 érvénytelen szavazattal,
Katona Csaba megyei alelnökké, 16 igen szavazattal,
Bánhidy Csaba megyei titkárrá, 15 igen és 1 nem szavazattal,
László Károly megyei elnökségi taggá, 12 igen és 4 nem szavazattal,
Frank Küglert, külügyi referensé, 16 szavazattal, és
Lészló Károlyt, ifjúsági- és hagyományőrző referensé, 12 igen és 4 nem szavazattal.

Dávid István, a MATASZ Csongrád-Csanád megye újra választott elnöke, megköszöni a bizalmat és elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja megválasztását. Megválasztott megyei elnökként, az új vezetésen belüli összhangra és a kapcsolatok építésére fogja a hangsúlyt helyezni. A szövetség és az egyesületek léte nagyon fontos, és az is kívánatos, hogy egyet akarjunk. A mindenkori országos vezetéssel tudatnunk kell, hogy amikkel mi foglalkozunk, azok jelentős és szükséges dolgok.

Elmondta, hogy igyekezni fog, hogy a megyei elnökségnek szorosabb legyen a jövőben a területen működő egyesületekkel való kapcsolat, és a projektekkel, tervekkel kapcsolatos feladatokról időben értesíteni fogja a megyében működő egyesületeket, bevonva őket a közös munkába. „Határozott véleményem, hogy csak az a szervezet tud megfelelni a feladatának, a tagsága elvárásainak, amely felismeri a konstruktív együttműködésben rejlő lehetőségeket.” mondta végezetül.

Ezúton is gratulálunk a megválasztott megyei tisztségviselőknek!