Török Kálmán ny. őrnagy

Török Kálmán ny. őrnagy


1965. május 19-én születtem Szombathelyen, általános iskolai tanulmányaimat Meszlenben és Szombathelyen, középiskolát Kőszegen végeztem.

Jelentkeztem a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi szakára, sikeres felvételi után a szakra jelentkező hat másik hallgatóval 1983 augusztusában Szovjetunióban a Tambovi Vegyivédelmi Főiskolán kezdtem tanulmányaimat. Felsőfokú katonai képzést 1984-ben Magyarországon a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán folytattam. A főiskolai hallgatón viszony megszakításával 1985. december 29-én hivatásos katonaként, tiszthelyettesként folyattam katonai pályafutásomat Szombathelyen.

1986-tól 1993-ig különböző tiszthelyettesi beosztásokban teljesítettem hivatásos katonai szolgálatot a szombathelyi gépesített lövészezrednél, majd dandárnál:
• felderítő század, szolgálatvezető;
• vegyivédelmi század, mentesítő szakaszparancsnok;
• vegyivédelmi század, századtechnikus.

1993-ban teljesített felvételi vizsga után kettős jogállású hallgatóként folytattam tanulmányaimat a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola vegyivédelmi szakán, melyet 1996-ban sikeresen elvégeztem.

1996-tól 2001-ig különböző tiszti beosztásokban teljesítettem hivatásos katonai szolgálatot Szombathelyen a Savaria Kiképző Központban:
• vegyivédelmi raj, rajparancsnok;
• gépjárművezető-képző század, századparancsnok-helyettes;
• hadműveleti főnökség, kiképző részleg, vegyivédelmi kiképzőtiszt.

2001 év elejétől Budapesten, Nagytarcsán, majd ismét Budapesten teljesítettem hivatásos katonai szolgálatot a MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában logisztikai főtisztként.
2007. december 29-i hatállyal befejeztem hivatásos katonai pályafutásomat és nyugállományba vonult.
2008-tól állandó lakosként Szombathelyen élek, a sokévi ingázás után és költözés után megállapodva építkeztem Szombathely Olad városrészén, majd az építkezés után különböző munkakörökben dolgoztam, dolgozom a mai napig:
– szociális munkás;
– biztosítási értékesítési megbízott;
– személy- és vagyonőr.

A szabadidőm terhére több szakmai tanfolyamot elvégeztem, melyeket a munkám során és a magánéletben is tudom hasznosítani:
• pénzügyi szolgáltatás közvetítő;
• átfogó fokozatú sugárvédelmi ismeretek;
• tűzvédelmi előadó;
• töltőállomás-kezelő;
• önjáró betakarítógép kezelő;
• mezőgazdasági rakodógép-kezelő;
• mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő;
• fakitermelő;
• személy- és vagyonőr kiegészítő képzés.

2012. évtől az új tartalékos szolgálat kezdetén vállaltam az önkéntes műveleti tartalékos szolgálatot, 2015-ig tatai katonai szervezetnél, 2016-tól Budapesten a MH GAVIK-nál szolgálok értékelő tiszti beosztásban.
2016-ban merült fel a gondolat több volt szombathelyi katonatársban, hogy a MATASZ Vas Megyei Szervezetét újra kellene ébreszteni, s több évi szünet után 2016 márciusában a szomszéd zalai tagszervezet segítségével, támogatásával megkezdte megyei szervezetünk a munkáját.

Megyében segítjük, támogatjuk az ifjúság honvédelmi nevelését, megyei szervezetünk tagjai aktívan részt vesznek minden évben a „Haditorna verseny” helyi döntőjének előkészítésben és lebonyolításban. 2017-ben és 2018-ban támogattuk a MH KIKNYP 11. KIÉI munkáját a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban, az iroda állományát segítettük az oktató, nevelő munkában.

Az ifjúság honvédelmi nevelésben a konkrét katonai, vagy a kapcsolódó ismeretek oktatásán túl a katonai hagyományok ápolásában látjuk a lehetőséget, hogy fiatalok érdeklődését felkeltsük a katonai pálya iránt. Megyei szervezetünk több tagja egyben tag helyi katonai hagyományokat ápoló, hagyományokat őrző csoportban.
Jó kapcsolatot ápolunk a szomszéd megyék MATASZ tagszervezeteivel, több megyei és a szövetség országos vezetőit, a szövetség tagozatainak és tagszervezeteinek a vezetőit, tagjait meghívtuk szombathelyi rendezvényre.

Több konferenciát tartott megyei szervezetünk, mely jó alkalom volt, hogy bemutassuk szövetségünket, a szervezetünk elért eredményeit és az adott időszak a tartalékos szolgálat fejlesztésének ismert tervekről. elgondolásokról tájékoztatást adtunk a megye vezetőinek, a térségünk polgármestereinek és a MATASZ Dunántúli megyei szervezetek vezetőinek. A konferenciák megrendezésében főtámogatónk volt a megyei közgyűlés elnöke és megyénk kormánymegbízottja.

A helyi civil szervezetekkel törekedünk a jó kapcsolatokra, amennyiben lehetséges együttműködési szerződést kötünk, hogy az együttes munka minél gördülékenyebb legyen. Az elmúlt években együttműködési szerződést kötöttünk a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvánnyal és a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesülettel. Jövőben további szerződések megkötését tervezzük, egy kőszegi egyesület képviselőjével az előkészítő egyeztetést a rendkívüli helyzet előtt megkezdtük, melyet a korlátozások feloldozása után személyes megbeszélés követően kívánjuk megkötni.

Járvány elmúltával továbbra is a fokozatos építkezést tekintsük elsődlegesnek, úgy is, mint a taglétszám és úgy is, mint a megyei szervezetünk anyagi-technikai lehetőségeinek, támogatottságának a területén.

Szombathely, 2021. január 21.
Török Kálmán ny. őrnagy, elnök
MATASZ Vas Vármegyei Szervezete