Turba 150 konferencia

Szombathelyen a Katonatörténeti Kiállítás nagytermében konferencián emlékeztek vas megyei, a szombathelyi egyesületek, hagyományőrzők, olasz és osztrák delegáció tagjai és más civil szervezetek képviselői a császári és királyi 83. gyalogezred megalakulásának 140. az gyalogezred parancsnokának Turba József ezredes születésének 150. évfordulójára. Konferenciát a Szent György Lovagrend és a Vitézi Rend szervezte egy nagyobb rendezvénysorozat keretében, a városi Hősök Napi rendezvényekhez szorosan kapcsolódott a konferencia.

Konferencia előadóit és hallgatóságát Kovács Jenő Vitézi Rend Vas-Zala-Veszprém Megyei Törzskapitányság törzskapitánya köszöntötte, nyitotta meg a rendezvényt, s kérte fel az első előadót.

Előadások sorát dr. Christian Patres történész „Az első világháború utolsó éve” című előadásával kezdődött. Az olasz front első világháború utolsó évének történéseit mutatta be és a Piave folyó menti harcok hatását a civil lakosságra, az olasz és a monarchia katonai vezetőiről kialakult lakossági véleményeket idézett.

Második előadásban Tóth Róbert történész, muzeológus beszélt a gyalogezred történetéről, az ezred harcairól 1916-ig az első világháborúban. 1883-ban a Monarchia hadereje 22 új gyalogezreddel bővült, ebből hat volt magyar kiegészítésű. Ezek egyike lett a 83. gyalogezred, amelynek első állományát a 29.,33.,43.,61. gyalogezredek egy-egy zászlóalja adta. Ezred központjául Szombathelyt jelölték ki, a hadkiegészítési körzete egész Vas vármegyét magában foglalta. Tóth Róbert történész megemlékezett Szombathely Fő terén tett katonai esküről, a frontra indulásról, Kárpátokban és Galíciában folyó harcokról 1916.-ig.

Harmadik előadó Wolfgang Wildberger ezredes beszélt a batkowi csatáról.

Negyedik, egyben az utolsó előadás Hegedűs Elemér nyugállományú alezredesé volt, aki a kor legmagasabb elismeréseiről, katonai kitüntetéseiről és a 83. gyalogezred kitüntetettjeiről adott részletes ismereteket. Alezredes úr sorra vette az ezred jeles, nevezetes katonáit, Mária Terézia rendes vitézeit, vitéz báró Ungár Károly – 83. ezredben főhadnagy- vezérőrnagy, báró Lehár Antal ezredes, Turba József ezredes és Popp Emil tartalékos hadnagy kiemelkedő tetteit.

Zárszavában Kovács Jenő törzskapitány megköszöntötte az előadók színvonalas előadásait, hallgatóságot tájékoztatta a Hősök Napi emlékezésről.

Szöveg, fotó: Török Kálmán