Új parancsnok az MH Katonai Rendészeti Központ élén

Szöveg: Simsikné Bencsik Mónika főhadnagy | Fotó: Cseh Edina főhadnagy, Benedek Mária őrnagy |  2021. február 26. 20:00

Az MH Katonai Rendészeti Központ parancsnoki beosztását, vele együtt az alakulat csapatzászlóját Bartha László ezredes, az alakulat korábbi törzsfőnöke vette át a rendőrség kötelékébe visszatérő Mergancz Sándor dandártábornoktól.

20210226-KRK-parancsnokvaltas (2)

„Öt évvel ezelőtt, az MH Katonai Rendészeti Központ alakuló állománygyűlésen Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar akkori főnöke kiemelte, hogy egy olyan alakulatot szeretne látni, amely teljes mértékben betölti a rendeltetését, munkatársai pedig fegyelmezetten, kifogástalan öltözékben, határozottan lépnek fel. Úgy gondolom, hogy Mergancz dandártábornok úr vezetésével a rendészeti központ állománya teljes mértékben megfelelt az elöljárói elvárásoknak” – mondta a parancsnoki beosztás átadás-átvétele alkalmából tartott állománygyűlésen Sándor Zsolt vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka.

2016. március 1-jén, közel 5 éve alakult meg a Központ a korábbi Maléter Pál Rendész Zászlóaljból. Mergancz Sándor dandártábornok több évtizedes rendőri tapasztalattal érkezett az alakulat élére. Mint beszédében elmondta: a fő hangsúlyt a csapatmunkára, illetve a speciális rendészeti ismereteket igénylő területek fejlesztésére helyezte. Törekvéseivel párhuzamosan – a haderőfejlesztés részeként – új eszközöket, fegyvereket, járműveket kapott az alakulat, aminek következtében a katonai rendészet korábban nem látott képességnövekedése következett be. Parancsnoklása alatt jöttek létre a motoros rendészeti, bűnügyi helyszínelő, nyomozó, baleseti helyszínelő, személybiztosító és kutyás képességek.

Az állománygyűléses Mergancz dandártábornok az alakulat minden katonájának és honvédelmi alkalmazottjának megköszönte a támogatást és azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is csapatként álltak ki az alakulatért és egymásért.

20210226-KRK-parancsnokvaltas (3)

A csapatzászlót Bartha László ezredes, az alakulat korábbi törzsfőnöke vette át, aki a parancsnoki teendőket megbízással látja el. Bartha ezredes 2002 óta szolgál rendészként, így nem idegen számára sem a szakterület, sem a központ állománya.

„Mergancz tábornok úr 2016-os székfoglalójában azt mondta: »kell egy csapat«. Úgy gondolom, hogy erre a csapatra támaszkodva a jövőben olyan egységgé kell fejlődnünk, amely a feladatait mind békében, mind pedig kedvezőtlen katonai körülmények között is pontosan végre tudja hajtani. Az elmúlt öt év eredményei megteremtették a Katonai Rendőrség létrehozásának magját, ami köszönhető az egység célorientált vezetésének és a beosztottak lelkiismeretes munkájának. Az út, melyen az elmúlt öt évben jártunk helyes, ezért azon fogunk tovább haladni a jövőben is. Továbbra is számítok a régi, veterán állományra, akik már olyan sokszor megmutatták, milyen a rendész szív, és biztatni, támogatni fogom a fiatalokat, hogy egyszer ők is az alakulat veteránjai lehessenek” – mondta az új parancsnok.

Bartha ezredes kifejtette, ahhoz hogy az alakulat teljes mértékben megfeleljen a NATO öt rendészeti elvárásának, folytatni kell a Mergancz tábornok által megkezdett képzéseket, hiszen a Katonai Rendészeti Központ sikerének kulcsa a folyamatos szakmai fejlődés.

Forrás és galéria: https://honvedelem.hu/hirek/uj-parancsnok-az-mh-katonai-rendeszeti-kozpont-elen.html