Új úton az MH Egészségügyi Központ

Szöveg: Snoj Péter | Fotó: Kertész László |  2021. március 1. 19:29

Bár nevében nem változik, mégis új alapokra helyezve, új feladatrendszerben működik tovább az MH Egészségügyi Központ. A szervezet új vezetőinek kinevezésével együtt Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka az új szemlélet szerinti változtatásokról is beszélt március elsején, Budapesten.

MH EK parancsnok kinevezése KLAC5860

Mind vezetésében, mind felépítésében megújul az MH Egészségügyi Központ, amelynek részleteiről az intézmény ünnepi állománygyűlésén beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc vezérezredes. A központparancsnoki teendőket a jövőben dr. Kopcsó István orvos dandártábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi főnöke látja el, helyettese dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes lesz. Prof. dr. Wikonkál Norbert a Honvédkórház főigazgatójaként folytatja munkáját, dr. Gondos Miklós főigazgató-helyettes támogatásával.

A szervezeti átalakítás kapcsán Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka úgy fogalmazott: a név a korábbi, de a szervezet új, feladataiban és képességeiben is bővül. „A speciális irányítás megszűntetésével a Magyar Honvédség alárendeltségébe kerül a magyar egészségügy gyöngyszeme, melyre mindannyian méltán lehetünk büszkék” – fogalmazott beszédében a vezérezredes. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programra utalva hozzátette, hogy a történelmi léptékű fejlesztések során újabb állomáshoz érkeztek most, amikor a civil és a katonaegészségügy optimalizálását célozzák meg. „A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ felépítését és feladatrendszerét átalakítjuk annak érdekében, hogy még átláthatóbbá és még hatékonyabbá váljon a működése” – hangsúlyozta Korom Ferenc vezérezredes. Dr. Kopcsó István orvos dandártábornok kinevezése kapcsán kijelentette: a központ ténylegesen katonai vezetést kap, míg prof. dr. Wikonkál Norbert, a Honvédkórház főigazgatója a gyógyításra és a civil ellátásra fókuszálva végzi feladatait a továbbiakban.

MH EK parancsnok kinevezése KLAC5855

A megújuló egészségügyi központ a prevenciótól a rehabilitációig biztosítja a speciális egészségügyi feladatok teljes spektrumát, amely kapcsán Korom Ferenc vezérezredes hangsúlyozta: „teszi ezt a stratégiai és a végrehajtói szintű szervezeti elemek, így különösen a megelőzés, a képzés és kiképzés, az egészségügyi kiürítés, a gyógyítás, az egészségügyi logisztika, kutatás-fejlesztés, a csapategészségügyi, valamint a mobil szakorvosi és stacionált, avagy ROLE-1-2-4 egységeinek közreműködésével”. Aláhúzta, hogy a ROLE-2 tábori kórház képessége önálló elemként kerül be a központ állománytáblájába.

A honvédség parancsnoka nagy előrelépésnek nevezte azt, hogy a mai naptól az MH Egészségügyi Központ szakmai irányítása szerint hajtja végre szakmai feladatait a Magyar Honvédség minden csapategészségügyi ellátást végző szervezeti eleme. A Magyar Honvédség parancsnoka hozzátette, hogy a jövő katonaorvos-nemzedékének képzéséről – saját képzések útján – a központ gondoskodik majd.

MH EK parancsnok kinevezése KLAC5923

Korom Ferenc vezérezredes azt is elmondta, hogy több, eddig önállóan működő városi kórház is az MH Egészségügyi Központ szakmai irányítása alá kerül, elsősorban gazdasági működés és személyzeti munka tekintetében. „Meggyőződésem, hogy egy újfajta komplex szemlélettel a központ képes lesz arra, hogy harmonikusan együtt kezelje a civil és katonai egészségügyi ellátást” – tette hozzá.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség parancsnokához hasonlóan köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók munkájáért és áldozatkész szolgálatáért. Beszédében említést tett arról az öt oltóbuszról, amelyek most már készen állnak arra az esetre, ha szükség lenne az eszközökre a koronavírus-járvány elleni védekezés során.

MH EK parancsnok kinevezése KLAC5934

A struktúrájában, felépítésében és feladatrendszerében megújuló központ kapcsán rámutatott arra, hogy a változás továbbra sem azt jelenti, hogy a különböző ellátási formák elkülönülnének egymástól. „A csapategészségügy, a védelemegészségügy, az egészségügyi ellátás, maga a kórház a rehabilitációs intézményeivel együtt egy teljes egészet kell, hogy alkosson” – fogalmazott a tárcavezető. Kijelentette továbbá, hogy az MH Egészségügyi Központ elöljáró szerve a Magyar Honvédség Parancsnoksága és parancsnoka, a Honvédkórházé pedig a Honvédelmi Minisztérium és a honvédelmi miniszter. Utóbbi bejelentés kapcsán rögzítette, hogy ezt a jogkört átruházta – a rendezvényen is jelenlévő – dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkárra. „Ez nem kettősség, hanem párhuzamos feladatvégrehajtás és egymás munkájának a segítése. Azt kívánom, hogy minél előbb, minél eredményesebb, sikeres munkát tudhassunk magunk mögött” – zárta beszédét a honvédelmi miniszter.

Forrás és galéria: https://honvedelem.hu/hirek/uj-uton-az-mh-egeszsegugyi-kozpont.html