„Vakmerő bátorsággal harcolt”

Szöveg: MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság | Fotó: archív illusztráció |  2023. január 4. 9:17

2023. január elsejétől a Magyar Honvédség több alakulatának neve megváltozott. A korábbi MH Bakony Harckiképző Központ például MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság néven szolgál tovább, részben visszakapva egyik jogelőd alakulatának megnevezését, másrészt felvéve Böszörményi Géza nevét. De ki is volt ő?

boszormenyi1

A II. Világháború utolsó előtti évében az Erdélyben vívott harcok során Torda térségében majd egy hónapra sikerült feltartóztatni a szovjet túlerőt, így az 1944. szeptember 13-tól október 8-ig terjedő időszak tekinthető a Magyar Királyi Honvédség utolsó sikeres hadműveletének.

Böszörményi Géza ezredes akkor a Magyar Királyi Honvédség 25. gyalogezred parancsnoka volt. Mint a tordai védőkörlet parancsnoka 1944. szeptember 19-én, délelőtt 11 órakor, erős tüzérségi előkészítés után harccsoportja élén a szigetvári 10. rohamtüzérosztály támogatásával visszafoglalta az előző nap elveszett védőállás vonalát. Böszörményi ezredes azon a napon a Torda melletti temetőnél, szülei sírjától alig pár száz méterre esett el egy Sztálin-orgona sortűzben, többszörös szilánksebesülés következtében. Holttestét a 25. gyaloghadosztály parancsnokának, Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy utasítására gépkocsin szállították Várpalotára.

Erről így írt a vezérőrnagy: „Rögtön táviratoztam feleségének. Holttestét pedig sebesültszállító gépkocsin, koszorú és levél, valamint tiszti küldöncének kíséretében otthonába, Várpalotára irányítottam.”

Böszörményi ezredest halála után felterjesztették a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremre, helyette 1944. november 29-én a Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta meg hadiszalagon, kardokkal. Post mortem soron kívüli vezérőrnagyi előléptetését javasolták 1945 februárjában. A soron kívüli vezérőrnagyi előléptetés, valamint a kitüntetési javaslat szerint „1944. szeptember 19-én Torda-észak 429. magassági ponton hősi halált halt. (…) Torda-keleti ellenséges hídfő ellen indított támadás alkalmával saját személyi törzse kíséretében mindig a harc legválságosabb pontjain jelent meg, és ott személyének bevetésével, vakmerő bátorsággal harcolt törzse élén, és több ellenséges fészket megsemmisített. Leharcolt csapatai e példa láttára a szívósan védekező ellenséget visszavetve, együtt érték el e napon a kitűzött támadási célt.”

Életének korábbi szakaszában is nagyon aktív életet élt. Kiváló sportember és sportvezető volt. A Zrínyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet tanáraként a fiatalság nevelését szívügyének tekintette, többször publikált a Magyar Katonai Szemlében is. Számos magas rangú kitüntetés birtokosa – ilyen például a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal.

(Forrás: www.magyarhirlap.hu/tudomany/20190814-eleven-torlasz

intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/boszormenyi_geza/)

Forrás: Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság Facebook-oldala

Forrás: https://honvedelem.hu/hirek/vakmero-batorsaggal-harcolt.html