VII. Kombinált Ifjúsági Haditorna Versenykiírás

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád-Csanád Megyei Szervezete, ifjúsági honvédelmi versenyt szervez 2022. szeptember 17-én.

A verseny fővédnöke: Dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke

A verseny védnöke: Széles Ernő ny. dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetsége országos elnöke.

A verseny főszervezője: Dávid István ny. mk. alezredes.

Társ szervezők: Vajda Zoltán ött. szakaszvezető.
Pásztor Lotte Gizella ött. őrvezető.

Nevezés e-mailben:
◦ dernovics@gmail.com
◦ Info: Dávid István +36/20-297-8378

Verseny célja: A fiatalok egészséges életmódra történő nevelése, illetve a honvédelmi sportokra való orientáció elősegítése, a versenyzési lehetőség biztosítása. A középiskolai évfolyamok tanulói részére, honvédelmi ismeretek átadása, a katonai pálya és az önkéntes tartalékos szolgálat iránti érdeklődés felkeltése. A honvédelmi sport népszerűsítése, a sportbaráti kapcsolatok erősítése, ápolása, valamint a 2020. évben első ízben meghirdetett és megrendezett hagyományteremtő verseny folytatása.

8:00-8:40 Beérkezés, gyakorlási lehetőség, regisztráció,
08:40 Regisztráció lezárása
08:40-8:50 Eligazítás/lövészetismereti és biztonságtechnikai oktatás
08:50-9:00 Megnyitó
09:00 Tervezett Rajt
13.00 Tervezett eredményhirdetés

Helyszín: Szegedi repülőtér, Camping területe.

Nevezési feltételek
A versenyre kizárólag csapatban lehet nevezni. A csapatversenyben azok a csapatok vesznek részt, amelyek előzetesen leadott nevezésen 4 fős csapatot állítottak elő. A csapatok nevezésekor a csapat nevét meg kell adni.
A nevezés díjmentes.

Versenyen való részvétel feltételei
A versenyzők saját felelősségükre vállalják a megmérettetést. Betartják a versenyhez kötött ide vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket. Ettől való eltérés, a versenyből való kizárást vonhatja maga után. Megjelenésükkel elfogadják és betartják a verseny szabályzatban foglaltakat!

A verseny menete
A rajtnál felveszik a kartont a versenyzők és végig mennek a kijelölt pályán, (szalag, ill. tábla is lesz kitéve), melynek hossza 500 m. Minden ponton oda adják a kartont, a ponton lévő személyzet tagjának, aki az elvégzett feladatot értékeli, és ezt felvezeti a kartonra. A feladat végeztével visszakapják a kartont és mehetnek a következő pontra. A pontokat nem tüntettük fel a térképen csak az útirányt. Amikor beérkeznek a célba, a kartonon feltüntetjük a megtett táv alatt eltelt időt. Átsétálnak, a lövészeti pontra, majd a gránátdobó helyre, – s ott elvégzik – azokat a feladatokat, amely nem időre megy. Ezt követően, leadják a kitöltött kartont a célnál. Ezzel befejezettnek tekintendő a csapat versenye.

A verseny jellege: rövidtávú verseny, leküzdendő feladatokkal.

Verseny teljesítése
Az adott versenyzőnek sikeresen végig kell jutnia minden egyes ponton, illetve a kapott feladatokat minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb hibaponttal, teljesítenie kell.

Verseny szabályai
• A területen különböző pontok vannak, amit le kell küzdeniük a versenyzőknek.
• A csapatnak 4 főből kell állnia, melynek tagja lehet lány is.
• Végső értékeléskor az a csapat kerül az első helyre, aki a versenyszámok mindegyikénél, az összegyűlt időket összeadva, a leghamarabb ért be a célba, és a legjobb lő-, és gránátdobó eredménnyel végzett.
• A lövészeti eredményeket külön fogjuk értékelni!
• Pontozáskor nem teszünk különbséget a fiúk és a lányok között!
• Összesített idő egyenlőség esetén, a légpuska lövészet eredménye a döntő.
• Jelentkezőktől függően, az irányadó indítás a rajnál: 5 perc.

Pálya, és a feladatok:
1/ Terepfutás:
• Terepen kell futniuk a versenyzőknek úgy, hogy át kell futniuk a kihelyezett különböző akadályokon.
• Szabály, pontozás:
◦ a csapat minden tagjának egyesével kell teljesítenie a feladatot.
◦ hibának számít, ha a versenyző a kihelyezett különböző akadályt nem tudja leküzdeni, amelyért 10 sec. büntetés jár.
2/ Sebesült vivés:
• Két ember összekulcsolt kézzel visz egy harmadikat.
• Szabály, pontozás:
• A pontból B pontba való eljutás úgy, hogy a sebesült lába nem érintheti a földet.
• Ha lelép a „sebesült”, akkor 20 sec. büntetés jár.

Pályán kívüli feladatok, de versenyen belül:
1/. Lövészet:
Légpuskával való lövés, bukó célra.
• 15 m távolságra helyezkedik el az adott ponttól a bukócél.
• 5 db próbalövést követően, 5 db értékelt lövés adható le,
• A testhelyzet lehet: álló, fekvő, térdelő.
• Szabály, pontozás:
• a csapat minden tagjának egyesével teljesítenie kell a feladatot.
• minden egyes bukócélra leadott lövés (ha a bukócél eldőlt) 1 pontot ér, tehát ez a feladat, 100%-os teljesítése esetén, 5 ponttal jutalmazható.

2/. Gránátdobás:
• 15 m távolságra elhelyezett 1m átmérőjű kör, mely méterenként növekszik 3 m-ig.
• Szabály, pontozás:
• a csapat mindegyik emberének kell teljesítenie a feladatot. Így, az értékelésnél, az összesített pontot kell beleírni!
• 1 próbadobást követően, 3 dobás kerül értékelésre
• cél a kör közepének eltalálása
• érintő dobás nem értékelhető
• 1 méter átmérőjű körbe való dobás = 3 pont
• 2 méter átmérőjű körbe való dobás = 2 pont
• 3 méter átmérőjű körbe való dobás = 1 pont
• A „Bull” eltalálása = 4 pont
• Körön kívül eső gránátért = -1 pont jár

Díjazás
• A verseny csapatverseny, ahol a helyezést elért csapatok – az elért helyezésnek megfelelően – serlegeket, érmeket és okleveleket, illetve a támogatóink által felajánlott díjakat kapják.

Általános rendelkezések, információk
• Pályabíró és pályatelepítő: Dávid István ny. mérnök alezredes.
• A versenyzők kötelesek, a megfelelő versenyszámokhoz szükséges hatósági elvárásoknak megfelelni, a verseny szabályait betartani.
• A versenyen a résztvevők, saját felelősségükre vesznek részt, ahol a szervezők a szükséges biztonságtechnikai oktatáson túl, felelősséget nem vállalnak.
• A változtatás jogát a rendezők fenntartják!
Nevezés e-mailben:
◦ dernovics@gmail.com
◦ Info: Dávid István +36/20-297-8378

A rendezvényhez tartozó kiemelt programok, amelyek párhuzamosan fognak futni a VII. Kombinált Ifjúsági Haditornával.

XXIII. Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny, valamint az Ejtőernyősök Kelet-Európai Kupája néven indított ejtőernyős verseny. A nemzetközi ejtőernyős versenyek megtekintése ingyenes.

Szeged, 2022.08.30.
Rendezők